headerimg

 Standardy Ochrony Małoletnich

Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich. Pracownik Szkoły traktuje każdego ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Szkoły, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Szkoły stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

Niniejszy system ochrony małoletnich przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu uczniów,
a w sytuacji, gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc uczniowi oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Szkole za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

Standardy Ochrony Małoletnich tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko Szkoły. Obejmują cztery obszary:
Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Personel
Procedury
Monitoring

 

Standardy Ochrony Małoletnich

 

Zał. 1 Zasady bezpiecznej rekrutacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych


Zał. 2 Sposoby reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia


Zał. 3 Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem Szkoły a dziećmi


Zał. 4 Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych


Zał. 5 Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme