headerimg

 

 

Festyn rodzinny zorganizowany 21 sierpnia 2021 r. w Publicznej Szkole im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych był okazją do świętowania jubileuszu 20-lecia Szkoły. Wydarzenie wpisało się w uroczyste obchody jubileuszu IX wieków Świerży Górnych, dlatego rozpoczęło się od biegu wokół tej miejscowości. Był on pilotowany przez przedstawicieli Policji oraz Marcina Kosińskiego – nauczyciela wychowania fizycznego. Spośród 40 uczestników nagrodzono 20 biegaczy, dokonując wyboru drogą losową. Pomysłodawcą biegu był p. Marcin Ogórek, a fundatorem nagród Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Uroczystego otwarcia Festynu dokonała dyrektor Szkoły, p. Małgorzata Wolszczak, witając wszystkich zgromadzonych.

Całej społeczności szkolnej piękne życzenia przekazał Burmistrz Gminy Kozienice p. Piotr Kozłowski, który do życzeń - wraz z Zastępcą p. Dorotą Stępień i przewodniczącym Rady Miejskiej p. Rafałem Suchermanem – dołączył miłą niespodziankę.

Długich lat funkcjonowania Szkole życzył p. Marcin Łukasiewicz, wiceprezes zarządu ds. pracowniczych ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., który następnie wraz z Dyrektor Szkoły wręczył nagrody dziesięciorgu uczestnikom konkursu szkolnego na logo Szkoły. Autorką zwycięskiego projektu graficznego okazała się absolwentka – Amelia Bilska. Nowe logo stało się inspiracją do powstania maskotki szkolnej – Świerżyka, który był dużą atrakcją Festynu.

W części oficjalnej na scenie zaprezentowały się też w pięknym programie artystycznym przedszkolaki z Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych, przygotowane przez nauczycielki: p. Renatę Kowalską i p. Sylwię Kędzierską.

Atrakcją Festynu był iluzjonista Kacper Kulik, który pochodzi ze Świerży Górnych, a w 2001 r. rozpoczął naukę w klasie I, otwartej 20 lat temu Szkoły. Jako Kid Performer najbardziej zachwycił najmłodszych uczestników wydarzenia.

20. urodziny Szkoły stały się też okazją do dokonania pewnych podsumowań. Dyrektor Szkoły podkreśliła, że dotychczas mury Szkoły opuściło 1121 absolwentów gimnazjum i 43 absolwentów szkoły podstawowej. Od początku do dziś historię tego miejsca, oprócz uczniów, współtworzyło wiele instytucji i osób – nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy pracują lub pracowali tu dłużej, albo krócej. Wszystkim podziękowała za wspaniałą współpracę, tworzenie i doskonalenie tradycji Szkoły, a tym, którzy pielęgnują te wartości od początku jej funkcjonowania, wręczyła wraz z Burmistrzem Gminy Kozienice p. Piotrem Kozłowskim statuetki 20-lecia Szkoły. Otrzymało je 16 osób pracujących w Szkole od 20 lat oraz Dyrektor Wydziału Edukacji UM w Kozienicach p. Robert Boryczka – pierwszy dyrektor powstałej 20 lat temu Szkoły w Świerżach Górnych.

Specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę otrzymali partnerzy Festynu: Gmina Kozienice, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz sołectwo Świerże Górne.

Po tej części przed sceną stanął okolicznościowy tort przeznaczony dla uczestników wydarzenia.

Po części oficjalnej na wszystkich czekały różne atrakcje, np. pokaz wozu policyjnego, strażackiego, zjeżdżalnia, plac zabaw, samochody akumulatorowe, stanowiska animacyjne, pokaz baniek mydlanych oraz zabawy ruchowe przy muzyce i konkursy z nagrodami. Najmłodszych zabawiały maskotki: Myszka Miki i Minnie, którym nieodłącznie towarzyszył szkolny Świerżyk.

Mnóstwo niespodzianek oferowało mobilne stoisko Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., zaś na stanowisku Biblioteki Publicznej była do nabycia jubileuszowa publikacja „Dziewięć wieków Świerży Górnych. Obrazy z historii odległej i bliskiej”, prezentująca historię i dzieje Świerży Górnych, powstała pod redakcją zespołu w składzie: Ewa Malec, Krzysztof Reczek, Robert Boryczka pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kozienice.

Podsumowaniem 20-letniej działalności Szkoły jest okolicznościowy folder, prezentujący historię i dorobek tej placówki, opracowany przez Marię Aftykę, Luizę Nastulę i Małgorzatę Wolszczak.

W sali gimnastycznej prezentowany był film „20 lat Szkoły w Świerżach Górnych” oraz udostępnione zostały wystawy fotograficzne: „20 lat Szkoły w Świerżach Górnych” i „IX wieków parafii i miejscowości Świerże Górne”, przygotowane przez nauczycieli Szkoły.

Festyn poprowadzili nauczyciele – p. Agata Staromłyńska i p. Dariusz Kowalczyk.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli z nami świętować ten wspaniały jubileusz.

Specjalne podziękowania kierujemy do partnerów wydarzenia:Sołectwa Świerże Górne.

Dziękujemy Państwu Urszuli i Mieczysławowi Siemborom za finansowe wsparcie organizacji Festynu.

 

Dziękujemy za współpracę:

Radzie Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Świerżach Górnych,

Publicznemu Przedszkolu Nr 6 w Świerżach Górnych,

Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach,

Publicznej Szkole Podstawowej w Stanisławicach,

Iluzjoniście Kacprowi Kulikowi,

Ewie Malec i Marcinowi Ogórkowi – radnym Rady Miejskiej,

Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach,

Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerżach Górnych,

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

 

Relacja Kozienice 24 /link/

Relacja Kroniki Kozienickiej /link/

 

 

Related Articles

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme