headerimg

 

 

Ekopracownia OZE w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

Gmina Kozienice otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 624,40 zł na realizację zadania pn. „ŚwierŻaki lubią wiatraki – poznajemy i promujemy odnawialne źródła energii” dofinansowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na podstawie UMOWY DOTACJI nr 3396/23/EE/D. Łącznie z wkładem własnym kwota realizacji zadania wynosi  82 916,00 zł.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstała nowoczesna ekopracownia OZE w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka Świerżach Górnych.

Działania projektowe obejmowały m.in. modernizację sali na potrzeby pracowni OZE, zakup wyposażenia pracowni, zakup pomocy dydaktycznych OZE, wydarzenia  promujące pracownię (seminarium, festyn ekologiczny). Ponadto w roku szkolnym 2023/24 zrealizowany zostanie program edukacyjny dotyczący odnawialnych źródeł energii: energii wody, energii wiatru, energii słonecznej, energii geotermalnej i biomasy. W ramach działań edukacyjnych z pracowni korzystać będą uczniowie PSP w Świerżach Górnych oraz uczniowie szkół Gminy Kozienice w ramach „otwartej ekopracowni”.

Realizacja zadania pozwoliła na utworzenie nowoczesnego wnętrza do realizacji treści dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz środków WFOŚiGW w Warszawie.

Otwarcie ekopracowni – 23 listopada 2023 r.

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme