headerimg

 

XIX Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek

 

27. stycznia 2023 r. po raz 19. na szkolnej scenie w Świerżach Górnych rozbrzmiewały kolędy, pastorałki oraz piosenki o tematyce świątecznej w czasie Gminnego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek, zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kozienice
p. Piotra Kozłowskiego.

108 uczestniczek i uczestników zaprezentowało się w 40. występach, reprezentując 11 szkół podstawowych z Gminy Kozienice:

 1. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 2. PSP Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach,
 3. PSP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach,
 4. PSP Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach,
 5. PSP w Brzeźnicy,
 6. PSP w Janikowie,
 7. PSP im. Chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole
 8. PSP w Stanisławicach,
 9. PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
 10. PSP w Woli Chodkowskiej,
 11. PSP w Wólce Tyrzyńskiej.

Kolędowanie oceniało powołane „muzyczne” jury w składzie:

Przewodnicząca – p. Magdalena Fila-Ślażyńska, na co dzień związana zawodowo z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, sponsora Festiwalu. Swoje zainteresowania muzyczne kieruje w stronę polskiego i zagranicznego rocka. Nieustannie pozostaje
w podziwie dla  wszystkich osób obdarzonych talentem muzycznym.

Członkinie:

P. Edyta Zawadzka – z wykształcenia pedagog, logopeda. W Szkole Muzycznej I
stopnia w Kozienicach prowadzi zajęcia z dykcji dla zespołu wokalnego. Wielokrotnie była jurorem podczas konkursów i festiwali wokalnych. Śpiewa w Diakonii Muzycznej w Kościele
św. Krzyża w Kozienicach.

P. Natalia Wilczek – absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, obecnie uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Wielokrotnie występowała jako uczestniczka wcześniejszych edycji Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, a od 2. lat współpracuje z Publiczną Szkołą Podstawową im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych jako członkini jury w kolejnych jego edycjach. Obecnie odnosi sukcesy artystyczne – krajowe i międzynarodowe – reprezentując swoją Szkołę Muzyczną oraz Kozienicki Dom Kultury m. in. jako członkini tercetu NOK. 

W I kategorii – kl. 0-III – komisja konkursowa przyznała:

I miejsce – ex aequo

- Antoni Chmielnicki z PSP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach– opiekun p. Alicja Kowalczyk.

- Zespół wokalny z PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych w składzie: Alicja Bienias, Amelia Szczygieł i Liliana Rakowska – opieka p. Maria Ziemska i p. Zenobia Kowalska.

II miejsce – ex aequo

- Marcelina Banachowicz z PSP w Ryczywole – opiekun p. Halina Boryczka.

- Zespół wokalny z PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych w składzie:Lena Dyga, Monika Strąg, Emilia Krześniak, Wiktoria Wojtala, Karyna Kwaśnik, Zuzanna Wójcik – opieka p. Irena Pawluczuk i p. Justyna Szymańska.

III miejsce

Zuzanna Ząbek z PSP Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach – opiekun p.Renata Chmielewska.

W II kategorii – kl. IV-VI – jury przyznało:

I miejsce

Lilia Pulkowska z PSP Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach – opiekun p. Iwona Chołuj.

II miejsce

Trio w składzie: Cecylia Chołuj, Wiktoria Kowalczyk i Ignacy Chałczyński z PSP Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach – opiekun p. Iwona Chołuj.

III miejsce – ex aequo

- Hanna Baca z PSP w Janikowie – opiekun p. Iwona Chołuj.

- Gulia Zorzi z PSP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach - opiekun p. Mariola Kwiatkowska.

W III kategorii – kl. VII-VIII – przyznano:

I miejsce

Zespół "Cantus I" z PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach- opiekun p. Ewa Izdebska.

II miejsce

Hanna Zawadzka z PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach - opiekun p. Ewa Izdebska.

III miejsce

Maja Kuśmierczyk z PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach - opiekun p. Ewa Izdebska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy prezentowali wysoki poziom artystyczny.

Występy podziwiali goście, którzy uświetnili swoją obecnością całe wydarzenie:

Burmistrz Gminy Kozienice p. Piotr Kozłowski,

Dyrektor Wydziału Edukacji UM w Kozienicach p. Robert Boryczka,

Radny Rady Miejskiej p. Marcin Ogórek,

Proboszcz parafii w Świerżach Górnych, Ks. Andrzej Mizak,

Emerytowana nauczycielka Szkoły, pomysłodawczyni Festiwalu, p. Janina Głuszek,

Sołtys Świerży Górnych p. Janina Golik,

Rada Rodziców z przewodniczącą p. Agnieszką Górską na czele,

Opiekunowie oraz rodzice uczestników.

Młodzi artyści oraz ich opiekunowie artystyczni otrzymali z rąk Burmistrza Gminy Kozienice p. Piotra Kozłowskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji UM w Kozienicach p. Roberta Boryczki oraz Dyrektor Szkoły p. Małgorzaty Wolszczak dyplomy i nagrody ufundowane dzięki partnerom Festiwalu:

- Gminie Kozienice,

- ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych,

- sołtys Świerży Górnych, p. Janinie Golik.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękowała uczestnikom, ich opiekunom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację XIX Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek: partnerom, nauczycielom, uczniom i pracownikom Szkoły oraz przedstawicielom Rady Rodziców: p. Agnieszce Górskiej, p. Monice Modelewskiej oraz p. Ewie Jerz.

Za szczególne zaangażowanie podziękowanie otrzymali nauczyciele:

p. Natasza Dróżdż, p. Zenobia Kowalska, p. Karina Delega, p. Anna Rybarczyk oraz p. Luiza Nastula za oprawę plastyczną i p. Tomasz Słyk za obsługę techniczną.

Słowa podziękowania zostały skierowane pod adresem redakcji „Kroniki Kozienickiej” za promocję Festiwalu i sukcesów ich uczestników.

 

Więcej informacji: Relacja Kroniki Kozienickiej i Echo Dnia - Kozienice

 

1

2

3

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

enea

kozienice

 


Plakat2 350

 

 

plakat

 

Regulamin - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz

 

 

 

 


XVIII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek

 

plakat22

 

20. stycznia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych po raz 18. został zorganizowany Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego.

 

Młodzi artyści reprezentowali  8. szkół podstawowych Gminy Kozienice:

 1. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
 2. PSP Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach,
 3. PSP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach,
 4. PSP w Janikowie,
 5. PSP im. Chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole
 6. PSP w Stanisławicach,
 7. PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
 8. PSP w Woli Chodkowskiej.

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, udział ograniczył się do prezentacji wykonywanego utworu w formie przesłanego pliku audio-video.

Występy oceniano w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas 0-III,
II kategoria – uczniowie klas IV-VI

III kategoria – uczniowie klas VII-VIII.

W 23. występach śpiewali soliści oraz zespoły wokalne /łącznie 61 osób/, wykonując wybraną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce świątecznej.

Kolędowanie oceniało powołane przez organizatora, Publiczną Szkołę Podstawową im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych, jury w składzie:

Przewodniczący – p. Krzysztof Chodacki – solista radomskiego zespołu Blues Tender,
Członkinie:
p. Anna Jaworska - przedstawicielka Gminy Kozienice, głównego sponsora Festiwalu,
p. Natalia Wilczek – absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, wielokrotna uczestniczka Festiwalu w latach poprzednich, obecnie uczennica Szkoły Muzycznej II stopnia w Radomiu.

Komisja konkursowa przyznała w I kategorii:

I miejsce
dla zespołu „Góraleczki” /Małgorzata Polesiak, Julia Ośka, Magda Wojdyr/ z PSP w Woli Chodkowskiej – opiekun p. Sylwia Tęcza.


II miejsce ex aequo dla:

- zespołu wokalnego w składzie Joanna Kamionka, Jagoda Panek, Nela Kowalska, Alicja Młynarska, Jarosław Bartoszek, Michał Śliwkowski z PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych – opiekun p. Maria Ziemska, Magdalena Sobieniecka-Grosiak,

- Marceliny Banachowicz z PSP w Ryczywole – opiekun p. Halina Boryczka.


III miejsce ex aequo dla:
- Cecylii Chołuj z PSP Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach – opiekun p. Iwona Chołuj,
- zespołu wokalnego w składzie Lena Dyga, Emilia Krześniak, Aleksandra Szczygieł, Hanna Jelonkiewicz, Lena Luśtyk z PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych – opiekun p. Irena Pawluczuk


W II kategorii wyróżnienia otrzymali:
I miejsce

– zespół wokalny w składzie: Lena Sochaj, Nina Sochaj, Kalina Dziuba, Ewelina Gola, Amelia Wojnowska, Hanna Czechowska z PSP Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach - opiekun p. Iwona Chołuj.


II miejsce ex aequo
- Bartek Skiba z PSP w Janikowie – opiekun p. Iwona Chołuj,
- Wiktor Wójcik z PSP w Stanisławicach – opiekun p. Iwona Chołuj.


III miejsce

– zespół wokalny w składzie: Amelia Ogórek, Paulina Macocha, Maja Jaworska, Paulina Sobol, Amelia Zawadzak z PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych – opiekun p. Luiza Nastula.

 W III kategorii jury przyznało:

I miejsce

- Julia Ziemka z PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach – opiekun p. Agnieszka Jaskólska.

II miejsce

- Nina Kwaśnik z PSP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach – opiekun p. Bożena Markowska.

III miejsce

- Aleksandra Słomska z PSP w Ryczywole – opiekun p. Halina Boryczka.

 

Dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom artystycznym za udział w Festiwalu i gratulujemy sukcesów.

Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie artystyczni otrzymali dyplomy i nagrody oraz gratulacje wspaniałych występów, które zaprezentowali w czasie XVIII Gminnego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek, objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Kozienice p. Piotra Kozłowskiego.

Za organizację Festiwalu podziękowanie otrzymali uczniowie, pracownicy i nauczyciele PSP im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych, a za szczególne zaangażowanie: p. Natasza Dróżdż, p. Zenobia Kowalska, p. Luiza Nastula oraz p. Tomasz Słyk

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem Burmistrza Gminy Kozienice, p. Piotra Kozłowskiego za honorowy patronat nad przedsięwzięciem oraz Redakcji „Kroniki Kozienickiej” za promocję Festiwalu i sukcesów ich uczestników.

Festiwal został zorganizowany po raz drugi w takiej formule, ale umożliwił kultywowanie tradycji świątecznych i popularyzację kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej. 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme