headerimg

Do XX wieku Świerże Górne nie miały żadnych tradycji szkolnych. Dopiero 19 października 1997 roku ówczesny burmistrz, Henryk Madejski, podjął decyzję o budowie szkoły w Świerżach Górnych. Szkoła budowana była w latach 1997-2001 przez firmę Bestaco.

Uroczystego otwarcia Gimnazjum dokonano 5 września 2001 roku. W naszej szkole odbyła się wtedy wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2001/2002. Od tej pory placówka funkcjonuje jako Publiczne Gimnazjum. W czasie uroczystości, na nowej, czyściutkiej jeszcze tablicy Biskup Jan Chrapek wystawił szkole na kredyt wielką szóstkę, stawiając przed nami nie lada wyzwanie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było podjęcie decyzji o nadaniu szkole imienia. Rodzice, uczniowie i nauczyciele postanowili przeprowadzić społeczne konsultacje w sprawie wyboru Patrona. Kandydatami byli: ksiądz biskup Jan Chrapek, Dionizy Czachowski, Tadeusz Kościuszko, Leon Kudła i Józef Zieliński. Uznano, iż wybór Patrona szkoły jest ważny dla wszystkich mieszkańców Świerży Górnych i okolicznych miejscowości, dlatego materiały dotyczące kandydatów i karty do głosowania były udostępnione zainteresowanym w kościele parafialnym w Świerżach Górnych. Największym poparciem obdarzono księdza biskupa Jana Chrapka. Rada Miejska na Sesji w dniu 29 września 2005 roku podjęła uchwałę o nadaniu naszemu Gimnazjum imienia biskupa Jana Chrapka. Uroczystości nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru odbyły się 13 czerwca 2006 roku.
W latach 2001-2011 w szkole pracowało pięćdziesięcioro nauczycieli. Od początku funkcjonowania szkoły funkcję dyrektora pełnił p. Robert Boryczka, a od roku 2007 pełni ją p. Małgorzata Wolszczak.
W ciągu dziesięciu lat mury naszej szkoły opuściło 793 absolwentów. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych prymusów, którzy dawali i nadal dają nam powody do radości. Przez trzy pierwsze lata nauki prymusem szkoły był Grzegorz Krawczyk, w kolejnych latach: Michał Łepecki, Anna Kowalska, Andżelika Zielona, Małgorzata Purchała, Aleksandra Jaskulak, Agata Wiśniewska, Michalina Luśtyk i Patrycja Ośka. Wszyscy wymienieni kontynuują naukę i osiągają znakomite wyniki. Grzegorz Krawczyk jest obecnie studentem piątego roku zarządzania na SGH, ze specjalizacją marketing strategiczny. W lipcu ukończył miesięczne Summer University na ISCTE Business School w Lizbonie z Komunikacji Marketingowej i Brandingu, a obecnie przebywa  na semestralnym stypendium  we Francji, niedaleko Cannes i Nicei w SKEMA Business School. Anna Kowalska jest studentką zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej. Michał Łepecki studiuje chemię także na Politechnice Warszawskiej. Pozostali prymusi są uczniami szkół ponadgimnazjalnych i zapewne usłyszymy o nich jeszcze wiele dobrego.

Szkoła posiada dobre warunki do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i umożliwia wszechstronne kształtowanie osobowości ucznia. Mamy nowoczesną pracownię komputerową oraz sale przedmiotowe wyposażone w urządzenia multimedialne. Na uwagę zasługuje bogate zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, siłownia, bieżnia, boiska), z którego korzystają uczniowie i społeczność lokalna. Od dziesięciu lat, cyklicznie organizowane są Zawody o Puchar Dyrektor Szkoły. Każda klasa wystawia co najmniej jedną drużynę, w skład której wchodzi od sześciu do ośmiu osób. Mecze finałowe odbywają się zazwyczaj pierwszego czerwca. Rozgrywki zawsze są emocjonujące. Corocznie odbywają się też mistrzostwa szkoły w minipiłce siatkowej dziewcząt i chłopców oraz mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.

Aktywnie uczestniczymy w życiu środowiska lokalnego. Corocznie jesteśmy organizatorami Gminnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej, Festiwalu Kolęd i Pastorałek, wielu festynów ekologicznych, profilaktycznych i rodzinnych.

W naszej szkole realizowane były projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, takie jak: „Być jak Wyspiański”, dwie edycje projektu ,,Szkoła Równych Szans”, „Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów poprzez atrakcyjne formy edukacji w ramach programu prewencji i przeciwdziałania patologii”. Dalej realizowany jest projekt „Mój własny e–learning. Uczymy się na najwyższym poziomie”. Na tych zajęciach młodzież rozwija umiejętność logicznego myślenia. Uczniowie mają również możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności przez udział w różnych zajęciach artystycznych i sportowych. Programy zajęć wzbogacane są o wycieczki, które umożliwiają uczniom poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski. Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Od kilku lat współpracujemy ze szkołą w Czugujewie na Ukrainie. Prowadzimy korespondencję, wymieniając doświadczenia, poznając realia życia i nauki na Ukrainie, przekazując informacje o naszej szkole i regionie. Dużą przyjemność sprawiła nam wizyta w naszym Gimnazjum delegacji z Ukrainy wraz z panią Dyrektor Szkoły w Czugujewie. List i podziękowania, które otrzymaliśmy, świadczą o tym, że goście czuli się u nas dobrze.

Współpracujemy także z Funduszem im. bp. Jana Chrapka. Przedstawiciele funduszu – p. Elżbieta Sobieraj i p. Zbigniew Miazga - byli naszymi gośćmi podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona.

Na terenie szkoły aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Poszczególne sekcje: ekologiczna, porządkowa, organizacyjna i plastyczna dbają o różne dziedziny życia szkolnego. Organizują dyskoteki, konkursy ekologiczne i akcje charytatywne, dbają o estetyczny wygląd szkoły. Zgodnie z tradycją tej placówki w Dniu Edukacji Narodowej uczniowie klas I składają ślubowanie przed sztandarem szkolnym. Ślubują wtedy między innymi dbać o honor i tradycje szkoły, godnie reprezentować jej imię.   Najważniejsze, według uczniów, są jednak otrzęsiny. W  październiku zawsze odbywa się dyskoteka otrzęsinowa, na którą uczniowie klas drugich przygotowują program artystyczny. Pierwszaki muszą wykonywać różne śmieszne zadania, aby na koniec złożyć „przysięgę lojalności i posłuszeństwa wobec nauczycieli i starszych kolegów”.

Wydarzenia z życia szkoły i środowiska prezentowane są na łamach szkolnego miesięcznika ,,ŚwierŻAK”, wydawanego przez sekcję redakcyjną Samorządu Uczniowskiego.Gimnazjum ma własną stronę internetową: www.pgswierze.edu.pl.

W ciągu dziesięciu lat istnienia szkoły odbyło się wiele wycieczek, ognisk klasowych i innych form turystyki. Tradycją stały się corocznie organizowane wyjazdy na zieloną szkołę w atrakcyjne rejony Polski. Uczniowie często wyjeżdżają do kina i teatru, uczestniczą w wycieczkach do zakładów pracy, w tym do Elektrowni „Kozienice”. Szkoła propaguje także turystykę kwalifikowaną, organizując uczniom wycieczki rowerowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy na narty.Grono pedagogiczne dba o integrację wszystkich pracowników. Rokrocznie organizowane są wyjazdy do teatru, imprezy okolicznościowe, latem - spływy kajakowe, a zimą - kuligi.  
Corocznie żegnamy naszych trzecioklasistów, organizując im bal gimnazjalisty. W jego przygotowanie mocno angażują się rodzice, nauczyciele i sami uczniowie. Uroczysty charakter imprezy podkreśla pięknie udekorowana sala i odświętne kreacje przyszłych absolwentów.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych odnotowują liczne sukcesy.Uczennice naszego Gimnazjum w latach 2008/2009 i 2010/2011, były stypendystkami "Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów „szczególnie uzdolnionych”. W ramach stypendium uczennice pod kierunkiem p. Danuty Reguły i p. Ilony Waligóry realizowały projekty edukacyjne, poszerzały wiedzę oraz kształciły nowe  umiejętności z zakresu matematyki. Sukcesem był bezsprzecznie wynik egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011, w którym nasi trzecioklasiści w części humanistycznej oraz matematyczno - przyrodniczej wypracowali średnią przewyższającą średnią gminy, powiatu, województwa i kraju. Jesteśmy dumni. Opłaciła się wytężona praca uczniów i nauczycieli. Z pewnością nie zawiódł również patron - bp. Jan Chrapek, obdarzając nas swą opatrznością.

Related Articles

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme