headerimg

 

 

 

 

 

  

 W okresie od 01.05.2012 r. do 31.03.2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach
Górnych realizowany jest Projekt "Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania realizowane w ramach Projektu:

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Gimnastyka korekcyjna

Internet - okno na świat - koło informatyczne

Cykl przygotowań do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Kurs języka angielskiego

Koło fotograficzne

Gry zespołowe

Ruch, muzyka, taniec - cheerleading

Koło polonistyczne

Zajęcia artystyczne

Koło historyczne

Pomoc psychologiczna dla uczniów

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

Trening pewności siebie

Wsparcie logopedyczne

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla klas I-III

Zajęcia przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły dla klas III

Konkurs nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Szkolny Dzień Odkrywania Talentów

Related Articles

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme