headerimg

„ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjum z wykorzystaniem platformy e-learningowej”

 

Innowacja polega na:

- wdrożeniu 100 scenariuszy lekcji z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki, wykorzystujących ICT i wspierających realizację celów i treści podstawy programowej przez 3 lata nauki,

- zmianie metod i sposobów nauczania i uczenia się przez wykorzystanie, utworzonej i administrowanej przez nauczyciela informatyki – lidera ICT w gimnazjum, szkolnej platformy e-learningowej Moodle, stanowiącej bazę multimediów i wspierającą komunikację i współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami,

- poszerzeniu wiadomości i umiejętności z zakresu przeprowadzania i dokumentowania eksperymentów i doświadczeń, wykorzystania ICT w procesie uczenia się podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Related Articles

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme