Rekrutacja PDF Drukuj Email

 

 

 

 

Przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2021/2022

do

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

Informacje ogólne

Do klasy I przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2014 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
-
dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim   roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, dla których szkoła jest szkołą obwodową, po zgłoszeniu przez rodziców, są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Harmonogram czynności w procesie przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły /Świerże Górne, Nowa Wieś, Piotrkowice, Holendry Piotrkowskie, Kuźmy, Kępa Bielańska, Opatkowice, Majdany do nr 19, Holendry Kuźmińskie/:

 

1. 1 marca 2021 r. – 26 marca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej.

2. 31 marca 2021 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy 1.

Druki do pobrania:

1. zgłoszenie ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram czynności w procesie rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

1. 1 marca 2021 r. – 26 marca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

2. Do 30 marca 2021 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

3. 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. Do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5. 16 kwietnia 2021 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Druki do pobrania:

1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

2. wzór oświadczenia o miejscu pracy rodziców kandydata w obwodzie Szkoły – załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

3. wzór oświadczenia, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

4. wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, że obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice – załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

5. wzór potwierdzenia wyboru Szkoły – załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram czynności:

1. 1 marca 2021 r. – 26 marca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej.

2. 31 marca 2021 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022.

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

 

Zgłoszenie dziecka

do

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

dla uczniów klas II – VIII zamieszkałych w obwodzie Szkoły /Świerże Górne, Nowa Wieś, Piotrkowice, Holendry Piotrkowskie, Kuźmy, Kępa Bielańska, Opatkowice, Majdany do nr 19, Holendry Kuźmińskie/:

 

Druki do pobrania:


1. Zgłoszenie ucznia do klasy ….. Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie Szkoły
lub pod numerami telefonów:

Sekretariat                            –                      (048) 614 75 25

Dyrektor Szkoły                   –                      (048) 614 74 05

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel./fax 048 614 74 05

e-mail: iod@pspswierze.edu.pl

Szczepienia uczniów

20-lecie Szkoły

PROJEKT JA ABSOLWENT

Szkoła w czasie pandemii

Narodowy Spis Powszechny

e-Dziennik

e-Mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Gdzie szukać pomocy?

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne