Szkoła Równych Szans. IV edycja PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

  

 W okresie od 01.05.2012 r. do 31.03.2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach
Górnych realizowany jest Projekt "Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania realizowane w ramach Projektu:

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Gimnastyka korekcyjna

Internet - okno na świat - koło informatyczne

Cykl przygotowań do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Kurs języka angielskiego

Koło fotograficzne

Gry zespołowe

Ruch, muzyka, taniec - cheerleading

Koło polonistyczne

Zajęcia artystyczne

Koło historyczne

Pomoc psychologiczna dla uczniów

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym

Trening pewności siebie

Wsparcie logopedyczne

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla klas I-III

Zajęcia przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły dla klas III

Konkurs nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Szkolny Dzień Odkrywania Talentów

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel./fax 048 614 74 05

e-mail: iod@pspswierze.edu.pl

Szczepienia uczniów

20-lecie Szkoły

PROJEKT JA ABSOLWENT

Szkoła w czasie pandemii

Narodowy Spis Powszechny

e-Dziennik

e-Mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Gdzie szukać pomocy?

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne