Organizacja zajęć Drukuj

 

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW
W TRAKCIE ORGANIZACJI OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. ZAJĘĆ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BP. JANA CHRAPKA
W ŚWIERŻACH GÓRNYCH

 

 


  

 

 

 

WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

Wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Jak skutecznie dezynfekować ręce

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice