Moja przyszłość PDF Drukuj Email

 

MOJA PRZYSZŁOŚĆ
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe


 

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt  ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla 1 grupy projektowej, podczas których wsparcie otrzymuje 15 uczniów - dziewcząt i chłopców.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Kompetencje uczniów/uczennic są podnoszone w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym oraz poza systemem klasowo-lekcyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod nauczania, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych zajęć miesięcznie w następującym podziale:

a) zajęcia nauki języka obcego – 4 godziny lekcyjne,

b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – 13 godzin lekcyjnych,

c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym – 3 godziny lekcyjne.

 

Zajęcia stacjonarne realizowane w ramach projektu:

  1. Język angielski dla każdego – 4 godziny lekcyjne w miesiącu
  2. Matematyka w praktyce – 4 godziny lekcyjne w miesiącu
  3. Kurs fizyki – 3 godziny lekcyjne w miesiącu
  4. Chemia łatwa i przyjemna – 3 godziny lekcyjne w miesiącu
  5. Zajęcia dodatkowe z biologii – 3 godziny lekcyjne w miesiącu
  6. Współczesny rynek pracy a kompetencje kluczowe - zajęcia orientacji zawodowej – 3 godziny lekcyjne w miesiącu

Wycieczki:

  1. Centrum Nauki Kopernik
  2. Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel./fax 048 614 74 05

e-mail: iod@pspswierze.edu.pl

Szczepienia uczniów

20-lecie Szkoły

PROJEKT JA ABSOLWENT

Szkoła w czasie pandemii

Narodowy Spis Powszechny

e-Dziennik

e-Mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Gdzie szukać pomocy?

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne